COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (25); 28/09 (27 ↓) ; 29/09 (27 ↓) ; 30/09 (25 ↓)

Община Крумовград протяга ръка на студенти в неравностойно положение, отпуска специална стипендия

Нов живот

Общински съвет – Крумовград прие Правилник за отпускане на финансова помощ на студенти в неравностойно положение от община Крумовград. Финансовата помощ се осигурява от общинския бюджет и включва: помощ за покриване на семестриална такса и месечна помощ. Подкрепата е насочена към студенти с един или с двама починали родители, както и освидетелстваните с увреждания или степен на трайна нетрудоспособност.

Подробните условия, на които трябва да отговарят стусдентите и начина за кандидатстване са публикувани в официалния сайт на Община Крумовград.

Заявленията-декларации, заедно с придружаващите ги документи се депозират в деловодството на общинска администрация Крумовград, на адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 16.

За допълнителна информация: Дирекция „Образование и социални дейности“ към Общинска администрация Крумовград, гр. Крумовград, пл. „България“ № 16, ет. 3, стая № 7,

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.