COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (15); 27/11 (15 =) ; 28/11 (16 =) ; 29/11 (16 ↑)

Обява инвестиционно намерение

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/

Шабан Юсеин Тефик, Тунджай Джемал Шериф, Евгени Минчев Ангелов

О Б Я В А Т

На заинтересованите лица и общественост, че имат следното инвестиционно предложение: „За изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 40909.2.16, находящ се в местността КОДЖА ТЪРЛА, землище гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали“

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул. “Добруджа“ № 14; e-mail: riosv-hs@mbox.contact.bg; тел.: 038 / 60 16 14

Община Кърджали, бул. “България“ № 41; e-mail: ekologia_kj@abv.bg; тел.: 0361 / 67379; 67380

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!