Кърджали попада в зона с повишена сеизмичност от 8-ма степен В България нормативната уредба за строителство при земетръс е добра, твърди инж. Румяна Видинска

Валентина ИВАНОВА

След разрушителното земетресение в съседна Турция на 6 февруари 2023 година, мнозина си задават въпроса дали у нас новите и стари сгради са на необходимото безопасно ниво.

От 2012 година нормите против земетръс в България са завишени. Според последната актуализация на наредбата за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони Кърджали попада в зона с повишена сеизмичност от 8-ма степен. Това води към по-високи изисквания при проектирането и строителството. Към общината има експертни съвети, които следят за спазването им. Контролни функции имат и ДНСК, и технически контроли в строителството, каза за „Нов живот“ инж. Румяна Видинска, проектант и независим оценител.

Тя припомня, че през 1964 година, когато не е имало земетръсна карта на страната, само 14 процента от територията на България са били признати за такава зона. С обновяване на нормативната уредба се повишават все повече изискванията. Такива промени са правени след земетресенията в Стражица през 1986 година и Свищов през 1977. В общи линии научната общност води нещата в правилна посока за осигуряване на модерно и безопасно строителство, смята инж. Видинска.

Експертът обяснява, че у нас се контролира строго целият процес. Сградите се изчисляват за земетръс, оразмеряването става по специални модели, има специални програми. При проектирането осигуряването е по-голямо, повече са изисквания към армировката и закотвянето на конструктивните елементи. Следят се конструкциите, обрамчването на сградите със стоманобетонови хоризонтални и вертикални пояси, класовете бетон.

В новите сгради се влагат модерни материали, но се изискват сертификати за всеки от тях, както и декларация за съответствие според техническите изисквания към строителните продукти. Контролират се и качеството на материали, и начина на влагането им, и проектирането.

В старите сгради всяка промяна трябва да се съгласува, да се вземе съответното разрешение от общината.

В България нормативната уредба e много добра и се спазва в по-голямата си част. Разбира се, както във всяка сфера, се намират бабаити, за които законите и наредбите не важат, заключава инж. Видинска.

🔽Последвайте ни и в Facebook🔽

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *