Представители на Сдружение „Родопея-Балканика“ и СУ „П. Р. Славейков“ заминават за Турция по нов проект

Нов живот

В пореден международен проект осем ученици и двама учители  от СУ „П. Р. Славейков“, в сътрудничество със Сдружение „Родопея – Балканика“, ще участват в Турция на тема „Приобщаване чрез дигитално изкуство“. Проектната среща ще се състои в град Мерсин от 1 до 10 октомври 2023 г. с водеща организация Türkiye Cumhuriyeti Mersin Valiligi. Проектът се финансира от програма „Еразъм+, Младежка мобилност“ заедно с участници  от Турция, Италия, Германия и Чехия. Целта на  проекта  е да повиши информираността и знанията на младите хора за приобщаването и развие техните умения в дигиталните изкуства. Гимназисти от 10 до 12 клас, водени от учителите Ерай Салиф и Димитър Ганев, доказват в Турция, че дигиталното изкуство може да бъде използвано за социални цели.

Програмата на срещата ще предостави възможност на участниците   свободно да изразяват своите идеи в дигитални произведения, които  целенасочено да използват в образователната сфера и обществения живот. В дейностите ще се използват методите на неформалното образование –  групова работа, работа по двойки, ролеви игри, обучение на връстници и презентации. С тях се цели да се разбере смисълът на  приобщаването чрез дигиталното изкуство, използвайки инструменти и методи за създаване на  художествени произведения. Конкретният резултат от проекта ще бъде представяне на изложба за дигиталното изкуство, озаглавена „Включване чрез дигитално изкуство“, в която  участниците ще представят лични дигитални произведения, които ще бъдат включени в дигитални платформи.

Програмата на проекта е тематично съобразена с надграждането на познанията и уменията в дигиталната сфера. Започва се с представянето на организациите, след това запознаване с програма „Еразъм +“ и сертификата Youthpass. Домакините са подготвили презентация за  включването и разнообразието, предвиден е дебат за менторските умения в приобщаващото образование и тематичните акценти – какво е дигитално изкуство, дигитален дизайн, концептуален дизайн на дигиталното изкуство,  анимация, 3Dмоделиране, рисуване на фигури, видове и техники визуални ефекти, дизайн на характери и работа в групи за комбиниране на приобщаването с дигиталното изкуство. Всеки от участниците ще носи компютър, за да съхрани личните си дигитални продукти и ги използва за разпространение. Участниците от СУ „П. Р. Славейков“ ще предоставят произведенията си на ученици със специални образователни потребности и ще ги обучат как да работят с дигиталните продукти в ролята си на доброволци в работата на ресурсните учители. Тази идея е вече обсъдена на среща на групата със заместник-директора за приобщаващото образование Галя Карапеткова, която ги запозна със специфичните особености на обучението на деца с необходимост от допълнителна подкрепа.

При международните проекти  всяка група има национална вечер, където участниците приготвят и представят традиционни ястия, танци, презентации и т.н. Участниците от СУ „П. Р. Славейков“ винаги са изключително подготвени и мотивирани да представят в най-добра светлина себе си, училището и сдружението „Родопея-Балканика“ и затова непрекъснато получават покани за партньорство в международни проекти. Всички участници ще получат сертификати Youthpass, с които  ще удостоверят развитието на допълнителни компетентности и ще бъдат насърчавани да участват в подобни дейности в бъдеще.

 

🔽Последвайте ни и в Facebook🔽

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *