Категория: Селско стопанство

Фонд „Земеделие“ преведе още 17 млн. лева за агроекология за Кампания 2017

Държавен фонд „Земеделие“ преведе още 17 343 703 милиона лева от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за Кампания 2017. До момента по мярката са изплатени направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места (ВПС-4)“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“. Общата сума на финансовото подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за Кампания 2017 надхвърли 27 милиона лева. Прочети повече

Над 20 млн. лева са изплатени за хуманно отношение към птиците

От края на март ДФ „Земеделие“ е изплатил общо 20 620 952 милиона лева на 112 птицевъди по мерките от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на земеделски стопани – птицевъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките за период от най-малко 5 години. Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки Прочети повече

Тютюнопроизводителите получиха над 84,4 млн. лева за Кампания 2017

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 84 471 000 лева субсидии на 41 323 земеделски стопани по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ). Финансовата подкрепа е изплатена в пълен размер за Кампания 2017 на производители, отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Вирджиния“ и „Басми“ през референтния период 2007-2009. Подпомагането по схемите за преходна национална помощ се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Прочети повече

Голяма част от внасяното у нас млякото е с лошо качество

40% от млякото, което се внася у нас, е с лошо качество. Това заяви след заседанието на ресорната парламентарна комисия земеделският министър Румен Порожанов. По думите му то не е за изхвърляне и може да се вложи за направата на млечни продукти с дълъг срок на зреене. „В тази връзка съм препоръчал на организациите на бранша да си направят отраслов стандарт който доброволно да спазват“, каза той. Според него това е един от начините да се намалят доставките от чужбина на мляко с ниско качество. На въпрос от кои страни внасяме основно мляко той посочи Унгария и Румъния и припомни Прочети повече

Превеждат 85 млн. лева за стари тютюни, парите ще са по сметките на производителите във вторник

До 85 млн. лева преходна национална помощ ще получат над 41 000 тютюнопроизводители, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите. Министър Румен Порожанов е подписал заповедта за определяне на размера на плащането. За сортовата група „Басми“ тютюнопроизводителите с количества до 1 тон включително ще получат по 2,41 лв./кг, а тези с между 1 и 2 тона – по 2,35 лв./кг. Подпомагането на по-големите производители с количества над 2 тона е с по 1,56 лв./кг. Ставката на преходната национална помощ за сортова група „Каба Кулак“ е в размер на 1,23 лв./кг, а за едролистните тютюни „Бърлей“ и „Виржиния“ Прочети повече

Фонд „Земеделие“ приема заявления за плащане по сключени договори от Националната програма за пчеларство 2017-2019

До 15 август 2018 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ ще се приемат заявления за плащане по изпълнени договори от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 година по пет от мерките – А, Б, В, Г и Д. За всяка от посочените в договора дейности от мерките на Програмата може да бъде подадено отделно заявление за плащане. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин и да е подал актуална информация за регистъра на пчелините на БАБХ и за регистъра на земеделските стопани на МЗХГ. Подадените заявления за плащане подлежат на административни проверки на внесените Прочети повече

Осигурен е допълнителен бюджет за всички подадени заявления за  пчелни майки и отводки по Националната програма по пчеларство

Осигурено е допълнително финансиране, чрез прехвърляне на над 800 хил. лева от Мерки А, Б, В и Е в Мярка Г – Мерки за подкрепа на лаборатории, извършващи физико-химичен анализ на пчелен мед и Мярка Д – Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността от Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г., със Заповед № РД 09-274 от 28.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. Преразпределението на бюджета за 2018 г. между мерките и дейностите дава възможност да се одобрят всички подадени заявления за подпомагане за закупуване на отводки и пчелни майки. Списъкът на Прочети повече

Осигурени са 4 млн. лева за компенсации на щети от природни бедствия

            УС на Държавен фонд „Земеделие“-РА утвърди финансов ресурс за 2018 г. от 4 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. От общо утвърдения бюджет по схемата 1 428 794 лв. сe разпределят за щети настъпили през 2017 г. при 10 % интензитет от производствените разходи, като помощта по видове култури е както следва: Пшеница, лимец и други едногодишни зърнени култури – до 132,36 лв./ха; Ечемик (есенен и пролетен) – до 111,81 лв./ха; Слънчоглед – до 119,99 лв./ха; Соя Прочети повече

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди 5,5 млн. лева за развъдни асоциации

           Ресурс от 5 500 000 лв. утвърди управителният съвет на ДФ „Земеделие” за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 2018 г. През месец март 2018 г. е изготвена нотификация пред ЕК за промяна на схемата за държавна помощ с оглед тенденцията от последните три години за увеличаване на броя на животните под селекционен контрол, което рефлектира върху предоставения по държавната помощ ресурс, както и за постигане на по-ефективен контрол върху извършваните дейности и изразходваните средства. Средствата покриват Прочети повече

Искат удължаване на срока за регистрация на тютюнджиите

Председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите -2010  Цветан Филев е изпратил писмо до министъра на земеделието и храните Румен Порожанов, в което настоява за удължаване на срока за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра за 2018 г. с един месец – до 30 април. Аргументите му са свързани с проблеми в ИСАК и забавен старт на кампанията по очертаване на терените, с липса на договори между тютюнопроизводители и търговци, както и трудности по идентификация за правни основания за ползване на площите, съобщиха за „Нов живот” от офиса на асоциацията. Копие от писмото е изпратено до зам.-министъра на земеделието Цветан Димитров и Прочети повече

Студът нанесе щети по градините с праскови, кайсии и череши

Рязкото застудяване на времето последните дни причини сериозни поражения върху овощните насаждения. На 100% са унищожени кайсиите, прасковите и черешите в овощните градини в Североизточна България, информира БНТ. Щети има в Пловдивско. 50% от кайсиите в североизточния регион са измръзнали още при застудяването в края на февруари, когато температурите паднаха до минус 16 градуса. Завръщането на зимата през тази седмица обаче напълно попари надеждите на производителите от региона, които отглеждат над 16 000 декара овошки. Николай Колев – председател на Съюза на Дунавските овощари: „За съжаление, удари втори студ от тази седмица, в понеделник минус 6,7 градуса, което порази и Прочети повече

Градинарите получиха още над 31 млн. лева по схемите за обвързано подпомагане

ДФ „Земеделие“ преведе субсидиите по останалите схеми за обвързано с производството подпомагане за зеленчуци. Близо 6000 земеделски стопани, заявили площи с полски и оранжерийни зеленчуци, получават подпомагане по схемите, за които са попълнили декларация по образец и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31.01.2018 г. Общият размер на изплатените средства по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци СЗ (основна група) е 25 663 654 лева и по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) е 5 843 889 лева. Земеделските стопани, заявили Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група), получават завишено плащане на площ за първите Прочети повече

is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache