Категория: Селско стопанство

Младите земеделски стопани получиха 1.42 млн. лева за Кампания 2017

  Държавен фонд „Земеделие“ изплати 1.42 млн. лева за Кампания 2017 по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Подпомагане получават 3400 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2017 и са отбелязали участие по МЗС. Изискванията за допустимост по схемата са определени в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявлението. Субсидия се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП, Прочети повече

Ваксинираха 66 000 говеда срещу заразен нодуларен дерматит

През миналата и тази година в Кърджалийско не са регистрирани случаи на заболяването  Към 66 000 говеда в Кърджалийско са ваксинирани срещу заболяването заразен нодуларен дерматит. Ваксинацията е извършена от частно практикуващите ветеринарни лекари, каза директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Грозев. Ще бъдат ваксинирани и всички телета след навършване на четиримесечна възраст. За първи път през 2016 г. в Кърджалийско бяха установени две огнища от заразен нодуларен дерматит – в  частни ферми в кирковското село Каялоба и в джебелското Търновци.  За да се предотврати разпространението  на заболяването, в първото стопанство по хуманен начин бяха умъртвени  13 Прочети повече

Доц. д-р  Пламен Серафимов в Кърджали към  земеделците: Сейте  родни сортове люцерна, не разчитайте на чужди!  

 Непознаването и неприлагането на хербициди води до силно увеличава на плевелите и разреждане на посевите Земеделските стопани от региона трябва да се насочат към избирането на български сортове люцерна. При най-малкия проблем в производството на люцерна могат да се обръщат към специалистите от системата на Селскостопанска академия и Националната служба за съвети в земеделието, за да им бъдем в полза,  да получават стабилни и качествени добиви, да развиваме българските сортове, а не да внасяме и разчитаме на чужди. Това каза на семинар в Кърджали доц. д-р Пламен Серафимов от Института по фуражни култури. Той представи технологичните решение при отглеждане на Прочети повече

Учени от Института по фуражни култури в Плевен пристигат в Кърджали

На 18 юни ще говорят пред земеделски стопани за технологиите за отглеждане на люцерна и сорго Семинар на тема „Фуражни култури – видове, агротехника” ще се проведе на 18 юни от 10 часа в Дома на техниката в Кърджали. Лектори ще бъдат доц. д-р Пламен Серафимов и главен асистент д-р Ирена Голубинова от Института по фуражни култури в Плевен. Те ще запознат земеделските стопани с технологията за отглеждане на люцерна за фураж и ефикасността при прилагане на хербициди в люцерновите посеви. Ще се спрат също на възможностите за използване на Соргото като алтернативни фуражни култури. Семинар на тази тема се Прочети повече

Отнемат лицензи за производство на млечни продукти с палмово масло

Радикални мерки влизат в сила през юли срещу недобросъвестни производители на млечни продукти у нас. От средата на юли, когато влиза в сила нова наредба, ще бъдат отнемани лицензи на мандри, които бъдат хванати да влагат растителни мазнини, особено палмово масло в млечните продукти, съобщи в Горна Оряховица министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. „Тези дни ще публикуваме в Държавен вестник Наредбата за млечните продукти, с която забраняваме ползването на растителни мазнини в производството на сирена, така че когато мандрите произвеждат кашкавал, бяло саламурено сирене, кисело мляко, трябва да го правят само и единствено от мляко. Uойто не желае да Прочети повече

Изплатени са над 46,8 млн. лева по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Kампания 2017

ДФ „Земеделие“ преведе 46 865 716 лева на 3 625 земеделски стопани с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство”, както и на тези, заявили повече от едно от гореизброените направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2017. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични практики. 75% от Прочети повече

Държавен фонд „Земеделие“  организира „Ден на отворени врати“  в Кърджали

  На 28 юни ОД на ДФ „Земеделие“ в Кърджали ще бъде домакин на Ден на отворените врати, част от инициативата на Държавен фонд Земеделие“, която се провежда в цялата страна. Ще бъде организирана временна приемна за земеделските стопани, които желаят да подставят своите въпроси пред експерти от фонда. „Дните на отворени врати“ се провеждат във всички областни дирекции на ДФЗ. Досега инициативата премина успешно в областните дирекции на ДФЗ в Благоевград, Плевен и Пазарджик. Инициативата „Дни на отворени врати“ е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата Прочети повече

Земеделските стопани получиха близо 45 млн. лева по НАТУРА 2000

  Държавен фонд „Земеделие“ изплати 44,6 млн. лева по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. по сметките на 11 512 земеделски стопани. Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 подпомага фермери със земи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, които спазват забраните и ограниченията за съответната защитена зона. Изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в приложение № 1 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярката. Финансовата подкрепа се предоставя Прочети повече

ДФ „Земеделие“ преведе над 8 млн. лева по мярка 214 „Агроекологични плащания“

  ДФ „Земеделие“ преведе още 8 030 910 лева от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за Кампания 2017. Плащане получиха 865 земеделски стопани с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство”, както и тези, които са заявили двете направления от мярка 214. С изплатените днес субсидии, общата сума на финансовото подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за Кампания 2017 надхвърли 35 млн. лева. Земеделските стопани вече получиха плащанията си по направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Прочети повече

Над 2,3 млн. лева са изплатени за борба с вредителите по трайните насаждения през зимния период

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 2 371 474 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период на 2018 година. Субсидии получиха 2 484 производители, които отглеждат трайни насаждения, ягоди и малини. Финансовата помощ е до 270 лева на хектар с ДДС. Тя покрива направените разходи за зимните пръскания, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. Средствата се изплащат само за препарати, закупени от лицензиран представител или фирма. Другото изискване е те да са включени Прочети повече

Изплатени са още 44 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 43 952 530 лева по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 3 896 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2017 са за кандидати с поети ангажимент по направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“, „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“, „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни Прочети повече

Преведени са 30 млн. лева за протеинови култури

             ДФ „Земеделие“ изплати близо 30 милиона лева по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК). Субсидиите са преведени на 16 954 земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане за Кампания 2017 и отговарят на изискванията на Наредба 3 от 17 февруари 2015 г. Ставката на финансовата помощ за протеинови култури е определена със Заповед РД 09 – 434 от 11.05.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури за Кампания 2017 е 157,53 лева/ха. Право на субсидии имат стопани, които обработват Прочети повече