Категория: Селско стопанство

Сектор „Тютюн” иска да ползва сезонни работници с еднодневни договори

Председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 /НАТ-2010/ Цветан Филев е изпратил писмо до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, в което настоява в периода 11-22 март да се проведе заседание на Консултативния съвет по тютюна. В писмото той напомня, че сектор „Тютюн” е изключен от възможността  да ползва сезонни работници с еднодневни договори. Предлага в дневния ред на заседанието да се включи точка за разрешаване на този дискриминационен спрямо бранша казус. Другите точки, които смята, че трябва да влязат в дневния ред са анализ и резултати на изкупна кампания на реколта 2018, мястото на тютюна в Прочети повече

Убиха принудително 201 домашни птици в Панчево заради Нюкясълска болест /псевдочума/

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните от 23 януари е обявено първично огнище от на Нюкясълска болест /псевдочума/ по птиците в личното стопанство на Шаип Мустафа Мюмюн от село Панчево, община Кърджали. Резултатите от пробите са потвърдени от Националната референтна лаборатория  за „ Инфлуенца „А” и „Нюкясълска болест по птиците” към Националния диагностичен научноизследователски  ветеринарномедицински институт в София. За недопускане разпространението на болестта принудително са убити по хуманен начин 201 заразени и контакти  домашни птици – кокошки и пуйки, в три частни животновъдни обекта в село Панчево. Труповете са загробени съгласно изискванията. Извършена е Прочети повече

Огнище от псевдочума по птиците в Панчево

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните от 23 януари е обявено първично огнище от на Нюкясълска болест /псевдочума/ по птиците в личното стопанство на Шаип Мустафа Мюмюн от село Панчево, община Кърджали. Резултатите от пробите са потвърдени от Националната референтна лаборатория  за „ Инфлуенца „А” и „Нюкясълска болест по птиците към НДНИВМИ. На директора на Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали е било наредено да организира принудително убиване по хуманен начин и обезвреждане  на всички заразени и контактни птици, отглеждани в село Панчево, както и извършване на ваксинация срещу Нюкясълска болест по Прочети повече

В Кирково определиха горските площи, в които пашуването е забранено

 На нарушителите Горското стопанство ще  налагани административни мерки Известни са вече площите в горските територии –държавна собственост в община Кирково, в които пашуването на селскостопански животни е забранено. Към заповедта на кмета на общината във връзка с това е приложен списък  на Държавното горско стопанство в Кирково, в който са посочени отделите и подотделите, в които пашата е забранена. В заповедта си кметът на общината е наредил на служителите от Държавното горско стопанство да окажат административно-методологична помощ на кметовете на населени места, за да организират населението по опазване и недопускане на паша на селскостопански животни в горските площи, посочени в Прочети повече

Приключи предварителната оценка по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014–2020 – подкрепа на неземеделски дейности

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха ранкирани от оценителна комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на комисията са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие. Всеки кандидат по процедурата по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. При извършване на предварителна оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените Прочети повече

България произвежда най-качествения шафран в света

България произвежда най-добрия по качество шафран в световен мащаб. Лабораторните анализи от Швеция, Англия, Франция и Германия го доказват. Това каза Хасан Тахиров, председател на Националната асоциация на производителите на шафран и биологични шафранови продукти. „Интересът е огромен“, коментира производителят. По думите му в последно време ОАЕ проявяват интерес към отглеждане на шафран в България, а представители на българската асоциация са посетили Иран през ноември. Тахиров посочи, че лидери в производството на подправката в световен мащаб са Иран, Италия, Испания и Гърция, що се касае количеството. България вече се нарежда на 5-то място, отбеляза той. „У нас вече има над 5 хил. дка, Прочети повече

Изплатени са над 3,3 млн. лева de minimis за пчеларите

Държавен фонд Земеделие изплати държавна помощ de minimis в размер на 3 328 224 лв. в  подкрепа на 4 088 пчелари. Помощта беше утвърдена в началото на декември с решение на УС на ДФЗ и бюджетът по нея е 3 500 000 лева. Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически Прочети повече

Приключи предварителната оценка по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 за предотвратяване на щети по горите

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка на проектните предложения, подадени от кандидати по т. 4 от Раздел 8 „Общ размер на безвъзмездната финансова помощ“ са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ – РА. Всеки кандидат по подмярка 8.3 може да провери заявените и Прочети повече

До края на март тютюнопроизводителите трябва да се регистрират

До 31 март стопаните от страната, отглеждащи тютюн, трябва да се впишат в регистъра на тютюнопроизводителите за 2019 година. „Това е спазване на българската Конституция, на българското законодателство. В частност за нашия сектор това е спазване на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Според наредба към закона до 31 март на всяка календарна година, в случая за 2019-а година, всички земеделски стопани, които имат намерение да се занимават с тютюнопроизводство, трябва да се впишат регистър на тютюнопроизводители. Те трябва да изпълнят определени критерия“, каза председателят на Асоциацията на тютюнопроизводителите Цветан Филев.

От 11 февруари се приемат заявления за сертифициране по GLOBALG.A.P.  в сектор „Плодове и зеленчуци“ 

От 11 февруари до 31 август ще се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Държавната помощ в размер на 100 000 лв. беше утвърдена на заседания на УС на ДФЗ в началото на януари. Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия – земеделски стопани и към признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P. Паричните средства се отпускат с цел подпомагане на земеделските стопани при въвеждане на  стандарта GLOBALG.A.P. Държавната помощ ще съдейства за оптимизиране на процеса по производство на качествени селскостопански продукти Прочети повече

ДФЗ отпуска общо над 67 млн. лева за хуманно отношение за свине и птици

Финансовият ресурс за 2019 г. по схемите за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ е общо 67 560 000 лева. Това реши на свое заседание днес Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ в размер на 33 000 000 лева, а тези по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ са в размер на 34 560 000 лева. Помощта и Прочети повече

Приключи изкупна кампания на тютюна от 2018 година

Приключи изкупна кампания на тютюн реколта 2018 в България. Суровината от сортовите групи „Басми“, „Каба Кулак“ и „Бърлей“ е реализирана на 100%. При „Виржиния“ все още има количества на склад, каза за радио Кърджали председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев: Почти всяка година от последните няколко стопански цикъла по това време на годината изкупната кампания приключва, каза Филев. За Смолян, Кърджали и Хасково приключи изкупуването на най-популярните сортови групи в България – басмите. С около 30 процента по-малко е количеството от 2018 в сравнение с предходната 2017 година. Днес вече говорим за изцяло изкупена продукция от 2018 година Прочети повече