Реклама

NJ_LOGO


Нов живот“ е всекидневникът с най-голям тираж в Родопите. Той има 64-годишна история. Излиза 4 пъти седмично – от вторник до петък включително. Разпространява се в три области – Кърджалийска, Хасковска и Смолянска: в общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, Кирково, Джебел, Черноочене, Ардино, Ивайловград, Неделино, Златоград и Стамболово.
ТАРИФА НА ВЕСТНИК „НОВ ЖИВОТ“   за публикуване на реклами, съобщения, обяви, знаци, емблеми и материали на страниците на вестника през 2019 година.

Цена в лева/кв.см Първа страница Вътрешна страница Последна страница
 черно-бяло 1,90 лв.
 + 1 цвят 3,00 лв. 2,00 лв. 2,50 лв.
 4 цвята 4,00 лв. 3,00 лв. 3,50 лв.

Ширина на колоните при 6-колонна страница:
1 колона – 4,3 см
2 колони – 8,8 см
3 колони – 13,3 см
4 колони – 17,9 см
5 колони – 22,5 см
6 колони – 27 см     

 Височина на колоните: 39,3см

Технически изискванияРеклами с векторни изображения да бъдат PDF или EPS.

ТАРИФИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕКЛАМА В ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА
НА В.”НОВ ЖИВОТ” ЗА 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: реклами с векторни изображения да бъдат PDF,
EPS, Tif, JPG, animation GIF или PDF.

 Ширина на банерите:  – вдясно 200 pixels     – вляво 260 pixels

Размер: до 125 KB

I.РЕКЛАМНИ БАНЕРИ

1.Банер над акценти с вграждане в статия

– на месец – 400 лв.

2.Банер вляво, първа позиция

– на ден – 20 лв.  – на седмица – 120 лв.  – на месец – 360 лв.

3.Банер вляво, втора позиция

– на ден – 15 лв.   – на седмица – 80 лв.   – на месец – 280 лв.

4.Банер вляво, трета и следваща позиция

– на ден – 10 лв.  – на седмица – 50 лв.  – на месец – 140 лв.

5.Банер вдясно, първа позиция

– на ден – 10 лв.   – на седмица – 50 лв.   – на месец – 140 лв.

6.Банер вдясно, втора позиция 

– на ден – 7 лв.   – на седмица – 40 лв.   – на месец – 120 лв.

7.Банер вдясно, трета и следваща позиция

– на ден – 5 лв.   – на седмица – 30 лв.   – на месец – 80 лв.

 II.РЕКЛАМНИ БАНЕРИ С ПРЕПРАТКА КЪМ ДРУГ САЙТ – цената на рекламния банер + 20 %

III. ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ СЪС СНИМКИ

1.Статия,създадена от редакцията-250 лв.

2.Статия,изпратена ни от клиент-150 лв.

3.Статия, създадена от редакцията, с вграждане на линк – 300 лева

4.Статия, изпратена ни от клиента, с вграждане на линк – 200 лева

Цената се увеличава пропорционално с 10 % на всеки 100 думи.

Всички цени са с включен ДДС.

 

 

 

 

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache