Второ международно представяне на Хартата за правата на учениците в СУ „П. Р. Славейков“

Хартата за правата на учениците на славейковските гимназисти получи признание и в Лондон.

През месец януари 2022 британският международен институт „Възстановителното правосъдие  за всички“ организира международна конференция на тема „Насилие, основана на пола,  младежите и престъпления от омраза“, която се състоя в Лондон в присъствието на участници от 21 страни. Институтът използва ценности и практики за възстановително правосъдие,  насърчава сближаването на общността и правата на човека чрез: проекти за социална справедливост, облекчаване на бедността, образователни програми, доброволчество в най-маргинализираните групи от обществото и  подкрепя гражданското общество, за постигане на своята мисия.

Първият ден на конференцията беше фокусиран върху основната тема на конференцията и имаше представители от Англия, Гамбия, Испания, Италия, Северна Ирландия, Индия, Литва, Уганда, САЩ, Кипър, Украйна, Уелс, Кения, Унгария , Германия, Палестина, Южна Африка, България и Турция.

В тематичната група „Силата на образованието“ Пенка Ууд – представител на Сдружение „Родопея – Балканика“  запозна присъстващите с  Хартата за правата на учениците в СУ „П. Р. Славейков“ , създадена по проект „Моите права в моето училище“ , финансиран от Европейската младежка фондация, Страсбург, Франция.  Хартата бе представена в цялостния работен процес от: сформиране на групата  с участници в проекта, провеждане на анкета за познаване на основните  човешките права, анализ на резултатите от анкетата, организиране на тридневен семинар, определяне тематичното съдържание на Хартата, работата по главите и алинеите, редактиране на текста, отпечатване  и разпространение в  средни училища в областта и град Кърджали, както и в партньорското училище в град Бургас.

Хартата е двуезична, на български и английски език, с превод от ученичка, която е спечелила първа награда за такъв конкурс. Сподели се, че се избраха 4 области с предпоставки  за защита правата на учениците  и те  се обособиха като глави в Хартата:

  1. Права на учениците в процеса на обучение,
  2. Права на учениците със специални образователни потребности и утвърждаване на толерантността в мултиетническа училищна среда,
    3.Права на учениците за участие в извънкласни форми и
    4.Права на учениците за личностно развитие и социална активност.

Кърджалийката разказа за разпространението на  Хартата в СУ „П. Р. Славейков“ ,  ползването й в  часа на класа, представянето й в класове с нагледни средства, както и в 12 средни училища в град Кърджали, три общински и пред партньорите ни в град Бургас. Опитът бе споделен в 21 статии, радиопредавания, снимки и публични събития. Всеки етап от проекта бе споделен в неговата последователност, показвайки организацията, мотивацията и успеха на проекта.

Сподели се, че при  представяне на Хартата основният въпрос бе  „Защо само правата, а не и задълженията“. Учениците знаят правата и задълженията си, те са заложени в училищните правилници. Целта на Хартата бе да се улови това, което е над тези установени правила,  да се обърне внимание на тяхната индивидуалност, нагласа за учене, таланти, желание за изява, възрастови особености, преодоляване на съществуващите стереотипи и предразсъдъци в училищната среда.

Хартата  не е официален документ , а сътворен с пожелателен характер за потребността на учениците да се чувстват щастливи и пълноценни в училище , а за това: изборът, мнението, възможностите и самооценката им  е нужно да бъдат разгледани извън общоприетите правила за знания, дисциплина, резултати.  Сподели се за действащия клуб „Училищен правозащитник“, който работи по авторска програма и провежда срещи с ученици, които имат проблеми със своите съученици и се консултират от обучените участници в проекта и  училищния  педагог.

Това е второто международно представяне на Хартата, първият път бе на международен семинар за възрастовата медиация в Люксембург, а сега на конференция на международният институт „Възстановителното правосъдие за всички“ в Лондон. При двете събития завършвам с думите на ученик „Проектът докосна и стопли душата ми“ на въпроса „ Полезен ли е проектът и какво им дава като знания и умения?“. За този отговор си струват вдъхновението, трудът и умората.

Автор на текста и на снимките: Пенка Ууд  – Сдружение „Родопея – Балканика“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *