В Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ приключи проект „Ученически практики“

През учебната 2021/2022 г.ПГОД „Евридика“ гр.Кърджали    работи по Проект  BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“. В проекта участваха   8 ученици от 11а клас  с ръководител Маргарита Милева. Учениците проведоха учебните си практики във   … Продължете с четенето на В Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ приключи проект „Ученически практики“