Кметът на Черноочене Айдън Осман: Предлагаме динамичен във времето „Бюджет 2022 г.“

Исмет ИСМАИЛ

На своя редовна сесия Общински съвет в Черноочене прие Бюджет-2022 г. Пред съветниците кметът на община Черноочене Айдън Осман заяви, че финансовата рамка е от почти 12 милиона лв., като наполовина са държавни, а останалите 50% са местни дейности. От тях 2 милиона лева са заделени за капиталовата програма на общината.

Рамката е съставена на основата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, наличности по сметки в началото на годината и средства, предвидени от местни приходи – от данъци, такси и други неданъчни приходи.

Стана почти вече май месец, а ние сега приемаме бюджетите, и то е заради забавянето на приемането на държавния бюджет. Това е нещо, което не се е случвало през последните поне 20 години. Причините бяха основно политически, заради изборите, заради закъснялото съставяне на правителство и т.н., каза той.

Този бюджет, за разлика от всички досегашни, е трудно прогнозируем, динамичен във времето и рисков от гледна точка влияние на външната икономическа среда. Защото рисковете тази година са много – като се започне от икономическите проблеми в държавата и света, социалните проблеми, дори и политическа неустойчивост, каза Кметът на Община Черноочене.

Той подчерта, че се предвиждат поставените цели да се реализират чрез запазване на финансовата стабилност на общината, оптимизация на разходите, ефективност на публичните ресурси и др.

В капиталовата програма основният ни обект е завършването на автогарата в централното село, която вече е на финална права. Трансформирани са средства за рехабилитация на улици във всички населени места на територията на община Черноочене, допълни Айдън Осман.

Намеренията на Общината са и откриване на нови обекти. Между тях са основен ремонт на пътя Новоселище-Бакалите, обновяване на отсечката до село Каблешково, изграждане на улица в с. Среднево и други. Предвижда се и реконструкция на „Къща за представяне и експониране на местното културно и битово наследство“ в село Пчеларово.

Община Черноочене запазва дофинансирането на училища, детски градини, културни институции, защитени жилища, спортни клубове и др.

Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер изтъкна, че през годините в община Черноочене винаги са се вземали навременни и адекватни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.

Освен „Бюджет-2022 г.“ съветниците гласуваха още решения по 17 основни и 4 допълнителни точки. Между тях са допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през настоящата година – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем на маломерни земеделски земи и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *