Обява инвестиционно намерение

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/

„КЯШИФ“ЕООД
О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че за поземлен имот №40909.122.173 гр.Кърджали
имаме следното инвестиционно предложение: Промяна на предназначението и преустройство
на производствена и складова сграда за токозахранващи системи в производствена сграда за цилиндри и складове

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; e-mail:riosv-hs@mbox.contact.bg; тел.: 038 / 60 16 14
Община Кърджали, бул.”България” № 41; e-mail:ekologia_kj@abv.bg; тел.: 0361 / 67379; 67380

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *