Избраха Бедрие Газиюмер за заместник-председател на общинския съвет в Черноочене Определиха постоянните комисии и техния състав

  • Общински съвет-Черноочене определи постоянните си комисии и избра зам.-председател

Исмет ИСМАИЛ

Общинският съвет в Черноочене, свикан от председателя инж Месру Мюмюн,  проведе своята първа редовна сесия след тържествената. На нея Бедрие Газиюмер бе избрана за заместник-председател.

Определени бяха и постоянните комисии и техния състав.

По предложение на председателя инж. Месру Мюмюн съветниците избраха и Комисия за противодействие на корупцията за мандат 2023 – 2027 г.

Съветниците гласуваха решения по 11 основни и 3 допълнителни точки. Определиха  представителите на общината в различни национални и регионални асоциации, сдружения и комисии.

По внесена докладна записка от кмета инж. Айджан Ахмед съветниците предоставиха временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по процедура за „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд.

От нея ежедневно ще се възползват 1400 души от различни населени места на територията на община Черноочене. Право на топъл обяд имат лица и семейства без или с ниски доходи, възрастни и самотно живеещи пенсионери, както и лица, обект на социално подпомагане, хора с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; така също и скитащи, бездомни лица и др.

Общински съвет утвърди, освен 32-те кметства с вече избрани кметове на последните местни избори, кметските наместничества в селата Ночево, Пчеларово, Безводно и Женда да се запазят и за срока на мандат 2023-2027 г.

С назначаването на кметски наместници в населените места, които нямат статут на кметство, се цели създаване възможност за ефективно местно самоуправление – по-добро и качествено обслужване, бързо и навременно реагиране и разрешаване на възникнали проблеми и задоволяване на различните потребности на населението.

🔽Последвайте ни и във Facebook🔽

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *