Тръгна проектът Бъдеще за децата в община Ардино Проведе се първа обучителна среща

Гюнер ШЮКРИ

Първа работна среща и обучение за повишаване на здравната култура и превенция на болестите при децата по проект „Бъдеще за децата в община Ардино“ се проведе в заседателната зала на Общинския съвет. Проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

На срещата присъстваха кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, представители на Дирекция „Социално подпомагане“, Държавна агенция за закрила на детето, ЦОП, ЦПЛР-ОДК, РЗИ-Кърджали, общопрактикуващи лекари, ученици и учители от СУ „ Васил Левски“ и членове на екипа по проекта.

В своето приветствие към присъстващите кметът на общината инж. Изет Шабан подчерта, че проектът „Бъдеще за децата в община Ардино“ е много интересен и полезен за обществеността. „Деца от 0 до 18 годишна възраст и техните семейства ще се възползват от услугите, които предоставя проектът. По него ще работят пълноценно най-различни специалисти в полза на потребителите. Надявам се дейностите по проекта под някаква форма да продължат да съществуват и след като изтече проектният срок, като например делегирани от държавата дейности. Смятам, че държавата ще направи всичко възможно това да се случи“, заяви Изет Шабан. Той отбеляза още, че темите на обучение в работната среща са много интересни и всеки един човек, има какво да научи. „Надявам се, че ще научите много нови неща, с които ще разшири вашия кръгозор и живот“, каза още Изет Шабан. Той пожела успех на екипа на проекта.

Ренета Велкова, главен експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към дирекция „Обществено здраве“ на РЗИ –Кърджали изнесе беседи и представи презентации на тема „Хигиена и здравословен начин на живот“. Чрез нея бяха  засегнати въпроси за хигиенните фактори, здравословното хранене и двигателния режим. Засегната беше и темата за зависимостите, като се наблегна по-обстойно на влиянието на тютюнопушенето и алкохола върху човешкия организъм. Беше отбелязано, че тютюнът, алкохолът и марихуаната се определят като „въвеждащи наркотици“. Акцентира се, че е необходимо предпазването на младите хора в ранна възраст дори и от един опит с цигара, тъй като колкото по-рано започне да пуши човек, толкова е по-трудно след това да откаже цигарите.

Управител на МБАЛ-Ардино д-р Гюнер Осман запозна аудиторията с най-честите заболявания в детска възраст (простудни и вирусни заболявания) и тяхната профилактика. Във втората си лекция той представи и основните стъпки за оказване на първа помощ.

Целта на проекта „Бъдеще за децата в община Ардино“ е подобряване на качеството на живот на уязвимите групи и насърчаване на социалното включване чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително и в домашна среда, консултативна подкрепа за превенция на рисковете от изоставане на детето,  намаляване на негативните тенденции,  свързана с детската бедност и преодоляване на социалната изолация в община Ардино. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+).

🔽Последвайте ни и във Facebook🔽

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *