Депото в Кърджали наруши екологичното законодателство през ноември РИОСВ в Хасково му издаде предписание

  • Служителите на екоинспекцията извършиха 122 проверки

Нов живот

Служителите на екоинспекцията в Хасково извършиха 122 проверки на дейността на 108 обекта в областите Хасково и Кърджали през ноември. В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания, съставени са 12 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 3 наказателни постановления, сключени са две споразумение по Закона за опазване на околната среда и две по Закона за водите. Това съобщават от РИОСВ.

Извършена е извънредна проверка на „Хайделберг Матириълс Вулкан“ – Димитровград във връзка с дадено предписание за оросяване на пътя, водещ от кариерата към главен път Е 85. Установено е, че е започнало  оросяване на маршрута, по който се движат камионите от кариерата и предписанието се изпълнява.

През ноември служителите от направление „Чистота на атмосферния въздух“ са посетили 3 пъти ТЕЦ „ Марица 3 “ – Димитровград: веднъж на планова проверка във връзка с разрешително за емисии на парникови газове и два пъти във връзка със сигнали за изпускане на неорганизирани емисии. При извършения обход на производствената площадка не е констатирано изпускане на неорганизирани емисии, органолептично не се е установило наличие на миризми. Еднократно, поради  възникнал технически проблем за около 20 минути в атмосферата е изпуснато голямо количество пара.

След подадени сигнали за замърсяване са проверени ферма за отглеждане на биволи в с. Сусам, общ. Минерални бани; ракиен казан в Ивайловград на ЕТ „Румба-Румен Панайотов“; бензиностанция „OMV“ в Димитровград. Дадени са две предписания за спазване на екологичното законодателство.

Експертите от направление „ Биологично разнообразие“ са извършили 39 проверки, като плановите са свързани с установяване на нарушения в режима на опазването и стопанисването на защитени територии, стопанисването на 25 вековни дървета. Извънредните проверки са във връзка с дадени предписания за стопанисването на поддържаните резервати през пожароопасния сезон, за почистване на изгорели при пожар площи в ЗМ „Гюмюрджински снежник“, по предложения за обявяване на 30 вековни дървета. Съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения за установени разоравания на пасища в нарушение на забрани относно защитени зони от Екологична мрежа Натура 2000.

След бърза и адекватна намеса от страна на служителите на екоинспекцията и дадени предписания за почистване на битови отпадъци на Община Кирково / с. Дрянова глава, с. Могиляне, с. Кремен/, Община Маджарово /с.Тополово и Маджарово/, Община Крумовград / с.Поточница, с.Конвил, с.Вранско, с.Полковник Желязково и Крумовград/, Община Хасково /с. Войводово, с. Гарваново, с.Корен, с. Книжовник, с. Узунджово, с. Мандра, кв. Болярово/, Община Димитровград / Димитровград, с.Бряст, с.Странско, с.Брод, с.Злато поле, с.Горски извор/, община Минерални бани / с.Сърница и с.Караманци/ и община Черноочене /с.Габрово, с.Комунига и с.Нови пазар/ се установи, че през ноември са отстранени замърсяванията в 46 терена в проверените населени места.

През ноември са извършени планови проверки по изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Неохим“ АД – Димитровград; Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – с. Гарваново, община Хасково и Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Кърджали. На последните два обекта са дадени предписания за спазване на екологичното законодателство.

🔽Последвайте ни и във Facebook🔽

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *