За 20 години Дънди създаде модерна минна индустрия в България Построи край Крумовград Ада тепе, първия нов рудник за последните 40 години

  • Извади от банкрут рудник „Челопеч“

Нов живот

През втората половина на декември 2003 година „Дънди Прешъс Металс“ придобива активите на „Наван Челопеч“ и това се смята за началото на техния бизнес в България.

В рамките на 20-годишното си присъствие успява да реновира и извади от банкрут рудник „Челопеч“ и да го превърне в иновативен обект. Освен това разкрива „Ада тепе“, първият нов рудник заработил в страната през последните 40 години.

От фирмата виждат бъдеще за рудник „Челопеч“, не защото изглежда много добре, напротив той е банкрутирал, а защото срещат хора, обичащи работата си и искащи да съхранят поминъка си.

Започват с придобиването на българските дружества от групата „НАВАН“ – „БИМАК“ АД и „Наван Челопеч“ АД през втората половина на 2003 г. от инвестиционен фонд, стават оперативна минна компания. На 19 ноември 2003 г. променят името си – от „Наван Челопеч“ АД на „Челопеч Майнинг“ АД. Находището е постигнало капацитета си от годишен добив на руда в размер на 500 000 тона, но има потенциал и започват да инвестират в хората и в машините.

През 2004 г. стартира изграждането на първата наклонена изработка за достъп от повърхността „Надежда“. С дължината си от 2 км „Надежда“ дава по-лесен достъп до подземния рудник и от 2007 г. хора и оборудване се движат по-бързо и безопасно.

През 2005 г. заменят прилаганата в рудник „Челопеч“ повече от 40 години система за добив с модерна и безопасна за хората и околната среда камерна система с последващо запълнение. Започва изграждането на „Вяра” – нашата втора наклонена галерия с дължина 4 км и от 2009  до 13 година извършихме цялостна модернизация на рудника, обогатителната фабрика и хвостохранилището. Стартира  първата с историята на рудника програма за рекултивиране на терени, нарушени от предишна минна дейност, изцяло финансирана със собствени средства на ДПМ.

В края на 2010 г. Обогатителна фабрика „Челопеч“ поставя рекорд с преработена руда за годината от 1 млн. тона.

Инвестициите в периода 2011 – 2013 г. позволяват нарастване на добива благодарение на въведеното в работа ново минно оборудване, обученията на персонала, интегрирането на мерки за опазване на околната среда във всички сфери от производството.

През 2012 г. в експлоатация влиза уникално съоръжение под земята – трошачно-транспортен комплекс.

През 2013 г. „Челопеч Майнинг“ ЕАД е преименувано на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД.

През 2013 г. са добити и преработени 2 029 702 тона руда. Рудникът функционира с иновативни системи за проследяване на работата в реално време.

През 2014 г. се възобновява производството на пиритен концентрат, който преди е отвеждан в хвостохранилището заедно с флотационния отпадък.

Започвайки през 2004 г. от 500 000 тона добита руда, през 2016 г. дружеството достигна годишен добив и преработка от 2,2 милиона тона руда.

През 2015 година се подписва Меморандум за разбирателство с община Крумовград

През 2016 година, след съществена промяна в проекта и задълбочен диалог с местната общественост, в Крумовград започва етапът на строителството на новия рудник „Ада тепе“.

През 2018 година става факт първото производствено взривяване на рудник „Ада тепе“.

През лятото на 2018 година в Челопеч е извършен успешен опит за автономен полет на дрон в подземна камера. От 2019 година дронът се използва за нуждите на отдел „Технически служби“ и се усъвършенства.

Март 2019 е произведен първият концентрат в рудник „Ада тепе“.

На 23 август 2019 година дейностите по добив и преработка в рудник „Ада тепе“ се осъществяват в пълен обем след официалното откриване на обекта. Използва се уникално Интегрирано съоръжение за съхраняване на минен отпадък, което осигурява прогресивна рекултивация и опазване на биоразнообразието.

Създадените оперативни центрове в рудника и във фабриката са заменени от пилотен SMART център за управление на производствените процеси в реално време.

През 2020 г. се тества работа на подземно минно оборудване, управлявано от дистанция.

През 2021 г. – 2022 г. се осъществява нов етап в модернизацията на хвостохранилище „Челопеч“ – съоръжението отговаря на най-високите световни стандарти.

През 2022 г. хидравличен чук, челен товарач и производствена сонда се управляват от SMART центъра на повърхността.

Създадени са над 160 работни места в Челопеч и Крумовград със средства на фондовете за микро-, малък и среден бизнес.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *