Съветниците в Ардино дадоха зелена светлина за изграждането на кабинков лифт до крепостта „Патмос“

Гюнер ШЮКРИ

Общинските съветници в Ардино подкрепиха единодушно предложението на кмета инж. Изет Шабан обект „Кабинков лифт за транспортен и туристически достъп от землище на с. Стар Читак до „Късноантичната и средновековна крепост при устието на р. Боровица в землището на с. Дойранци, община Ардино, област Кърджали с консервация, реставрация, адаптация и социализация на културно археологическа ценност с охранителна зона, обществени обслужващи дейности, път, улица и паркинг“ да бъде обявен за обект от първостепенно значение. Общинският съвет прие още решение и за включването на обекта в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.

Дневният ред на поредното редовно заседание включваше общо 17 точки.

Преди началото му общинските съветници получиха таблети, с които ще работят по време на общинските сесии. Електронните устройства са осигурени от кмета на общината инж. Изет Шабан.  „Тази инициатива е продиктувана от това, че работният процес на Общинския съвет да се дигитализира. Досега всички материали се разпечатваха на солидно количество хартия, за да се използват от страна на съветниците и администрацията. Основната ни идея е да намалим хартиените материали и да се улесни работата им. По този начин даваме нашия малък принос на Европейската инициатива за един по-зелен свят“, заяви кметът Изет Шабан.

Клетва в началото на заседанието положи нов общински съветник от групата на ГЕРБ – Красимир Кичуков. Той заема мястото на Адам Персенски, който бе подал заявление до ОИК-Ардино за прекратяване пълномощията му като избран общински съветник.

Общинският съвет декларира, че община Ардино приема и прилага в дейността си 12-те принципа за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на Съвета на Европа (СЕ) и дава съгласие за участие в Седмата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Съветниците приеха и План за работата на Общински съвет-Ардино за тази година, както и годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Ардино през 2023 г.

Последвайте ни и във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *