Днес се навършват 85 години от рождението на Георги Талев – пътуващият кореспондент

Пак поемам в пътища безкрайни
сред колиби, градове, села
Мамят ме – неразгадани тайни
чакат ме – несвършени дела.

На 3 април се навършват 85 г. от рождението на Георги Николов Талев – поет, писател, преводач, журналист и краевед, роден през 1937 г. в с. Цалапица, Пловдивска област.

Дейността и творчеството на Георги Талев не могат да бъдат описани в няколко реда. Георги Талев предава лично по-голямата част своя документален фонд за съхранение в Държавен архив – Кърджали, на няколко етапа, като след неговата смърт последното постъпление с лични документи е предадено от съпругата му Петя Талева. Документите са обработени и обхващат периода 1952 – 2008 година, обособени в 7 описа и 645 архивни единици. Фонда на Георги Талев е ценен източник на информация и дава представа за цялостния обществено политически живот в Кърджали и региона в периода 1968-2006 г.  Разлиствайки документите от личният му фонд всеки един може да се запознае с неговия живот, професионалната му дейност  и неговото творчество.

От съхранените биографични документи научаваме, че Георги Талев завършва основното си образование в родното си село Цалапица, след което продължава в 6-то средно смесено училище ,,Георги Димитров” – Пловдив, с една година прекъсване, когато учи в Минния техникум в с. Райково, Смолeнско. През 1956-1957 г. той отбива военната си служба в Стара Загора. През 1963 г. завършва руска филология в СУ ,,Климент Охридски“.

Своята трудова дейност Георги Талев започва работа като учител в Гимназията в с. Искра, Пловдивско през 1963 г., а две години по-късно започва работа в Селскостопанския техникум по тютюна в с. Джебел, Кърджалийско като преподавател по български език и литература. След тези първи стъпки в учителската професия неговия трудов път продължава в областта на журналистиката. В периода 1968 -1973 г. Георги Талев работи като щатен кореспондент на Българското национално радио за Кърджалийски окръг. В продължение на близо седем години е редактор в редакциите „Информация“ и „Лик“ в Радио-телевизионни център Пловдив.  През 1976 г. е приет за член на Съюза на българските журналисти.

Неговият професионален път на журналист отново го връща в Кърджали през 1979 г., където постъпва на работа в Окръжния съвет за култура, като завеждащ сектор „Местна радиопропаганда“. Завършва партийна школа в Стара Загора и курс в АОНСУ гр. Русе. В периода 1985 г. до 1997 г. е назначен отново за кореспондент на Българското радио за Кърджалийски окръг.  След неговото пенсиониране Георги Талев продължава активно да работи и твори. В продължение на седем месеца е редактор в местната частна телевизия „Родопи“ – Кърджали. Журналистическата професия дава възможност Георги Талев да бъде в центъра на събитията ставали на територията на целия регион и да ги отразява. Със своите интервюта, репортажи, информации и статии Георги Талев описва с думи една пълна картина на обществено-политическият живот, отразява събитията и процесите във всички сфери на развитие и изграждане на обществото в този период.

Георги Талев още от ученическите си години през 1952 г. започва да пише стихове и поетични творби, които публикува в различни вестници като „Отечествен глас“ – Пловдив, „Народна младеж“, „За кооперативно земеделие“, „Комсомолска искра“ – Пловдив, „Септември“ – Стара Загора и в различни списания, а като студент започва да се занимава активно с преводи на поезия и проза от руски език, които публикува в „Студентска трибуна“.  Негови стихове са публикувани в редица сборници на български, унгарски, руски езици, както и във вестниците „Социалистическа Осетия“ и „Правда“  издавани в Северна Осетия.

През 1976 г. Георги Талев се насочва и към художествено-документално творчество и освен поезия и проза започва да пише разкази, повести, прави родови изследвания. Автор е на много книги, между които и на стихотворни сборници: „Стрелочник на дежурни влакове“ – 1998 г., „Такава, каквато си“, „Пътуващият кореспондент“, „Преди да гушна босилека“ – 2001 г., „Земята е за всички. Избрана лирика“ – 2005 г., „Благословени трепети. Избрана лирика“  – 2006 г..

Автор е на енциклопедичен справочник за литературните творци, свързали живота си с Източните Родопи „Да ги знаем кои са“ и на документалната хроника „Родопски Шишмановци“. През 2003 г. той завършва вторият преработен вариант на драматичната поема в проза „Тази брезичка в девет и половина“, започната още през 1966 г. През 2004 г. авторът работи върху двете художествено – документални повести – „Боеспособността ми е 200 процента“ и „Аз ще живея дълго“, посветени на Ас. Драганов.Г. Талев редактира помагалото „Училищно краезнание“ (издание на Източнородопския регионален съвет по краезнание) и повестта „Спънат кон“ на Славе Македонски. Един от най-сполучливите преводи на „Евгений Онегин“ на Пушкин е негов с две издания  през 1997 г. и 2006 г., както и преводите на двете поеми на Евгений Баратински „Бал“ и „Еда“  – 2002 г..

До последният си дъх Георги Талев продължава да твори активно. Подготвя за печат книгата си „Русия- този мой грях…“ и „Отвъд прегръдките на Ада“. Продължава да пише разкази, да изпраща статии до списания, вестниците „Отзвук“, „Перперикон“, „Нов Живот“, „Репортер Днес“, и др., чрез които продължава да отстоява активната си гражданска позиция.

Георги Талев завършва земните си дни в  Кърджали на 16 януари 2006 г.

След смъртта му, благодарение на съпругата му Петя Талева, е отпечатана най – новата му стихосбирка „Благословени трепети“, както и организирана промоция на второто издание на превода на романа „Евгений Онегин“.

Един от поетите-класици на нашето съвремие, свързал завинаги живота си с Кърджали, личност дала своя принос и оставила траен отпечатък в развитието и издигането на културния живот в Кърджали и региона.

Изготвил: Антоанета Спасова,
младши експерт в Държавен архив – Кърджали

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *