Общинският съвет в Кирково ще заседава в понеделник

Нов живот

Общинският съвет в Кирково ще заседава на 10 април от 14 часа. В проекта за дневен ред се включени седем точки. Председателят на Общинския съвет Сали Рамадан ще внесе за разглеждане заповед на областния управител от 24 март 2023 година.

Четири от точките са свързани с откриване на процедури и приемане на условия за провеждане на публични  търгове за отдаване под наем на общински недвижими имоти – публична собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.

Съветниците трябва да вземат и решение за разрешаване на процедура по изработване на проект на подробен устройствен план на поземлени имоти извън границата на урбанизираната територия на село Домище.

🔽Последвайте ни и във Facebook🔽

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *