Близо 3000 безработни без специалност чакат в бюрата по труда в Кърджалийско Специалистите са едва 573

Нов живот

Новорегистрираните лица през месеца са 403 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.

Регистрираните от сектор „Услуги” са 33% /133/, 22,9% са регистрираните от сектор „Индустрия” /92/, от Аграрния сектор са 1,2% /5/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 173 – 42,9%.

В края на април в бюрата по труда на област Кърджали са регистрирани 2 545 жени /54,9%/ и 2 088 мъже /45,1%/. Най-много са хората без работа над 55г. – 42,3% /1 960/ и от 50 до 54г. – 12,9% /597/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,4% /18/.

Общо над 50 години са 2 557 души или 55,2% от общо регистрираните.

Младежите до 29 години записани като безработни са 274, като делът им е 5,9% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 42 лица спрямо предходния месец /316/.

Регистрираните продължително безработни с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 864 и съставляват 18,6% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава с 10 лица /854/.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращия дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 458 души или 53,1%. Спрямо предходния месец броят им намалява със 124 /2 582/.

Висшистите съставляват 7,2% и са 336 лица. Броят им спрямо предходния месец намалява с 1 /337/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 39,7% от всички и са 1 839 души. Те намаляват със 107 лица спрямо предходния месец /1 946/.

По професионален признак регистрираните безработни са:
– с работнически професии – 23,5% /1 090/;
– специалисти – 12,4% /573/;
– без специалност и професия – 64,1% /2 970/.

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 31. Започналите работа от тези групи през месец април са 13.

🔽Последвайте ни и във Facebook🔽

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *