Общинският съвет в Джебел ще заседава в сряда

Нов живот

Общинският съвет в Джебел ще проведе шестото си редовно заседание на 13 март от 11 часа. В проекта за дневен ред са включени осем точки. Местните парламентаристи ще разгледат предложение на кмета на общината Неджми Али за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на неотложни ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради публична общинска собственост.

Повечето от точките са свързани с отдаване под наем, продажба и одобряване на пазарни оценки на имоти частна общинска собственост.  Градоначалникът ще предложи също отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, както и отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи на лица за лечение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *