Кметът на Стамболово обяви пожароопасен сезон, забрани паленето на открит огън до посеви

Нов живот   

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз обяви със заповед настъпването на етапа „восъчна зрялост” на посевите от житни култури и пожароопасен сезон на територията на общината до 31 октомври 2022 г. Нареди на всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи да спазват правилата и нормите на противопожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Забрани паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателно прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Не трябва да се изгарят стърнища, слама и сухи треви по слоговете. Стопанистващите републикански, общински и частни пътища, преминаващи през или покрай житни посеви са задължени да отстранят сухите треви и храсти, както и горимите предмети и материали в сервитута на пътя. На кметовете и кметските наместници е възложено да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища, както и да създадат организация за участие на населението в гасене на пожари в посевите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *