COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (21); 30/09 (20 ↓) ; 01/10 (17 ↓) ; 02/10 (13 ↓)

Вдигат пенсиите от няколко стотинки до 300 лв., ето на кои пенсионери Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще намали разликата между старите и новите пенсии

Най-старите пенсии ще бъдат увеличени най-много от 1 октомври 2022 г. За някои пенсии повишението може да надмине 300 лв., показват изчисления, цитирани от “Труд” на база промените в Кодекса за социално осигуряване. Но някои пенсии ще нараснат само с няколко стотинки, а други няма да бъдат променени.

Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще намали разликата между старите и новите пенсии. При отпускането на една пенсия преди 10 или 15 години тя може да е била висока спрямо тогавашните доходи на хората. Но през годините увеличението на пенсиите изостава от нарастването на доходите. Затова този човек, който преди 10-15 години е взимал висока за времето си пенсия, сега взима малко пари на фона на доходите в страната. От 1 октомври обаче за много пенсии това ще бъде променено.

Например да вземем човек, който е излязъл в пенсия през 2005 г. и тогава е взимал 284,22 лв. Тогава тази пенсия е била 86% от средните доходи в страната. В момента този човек получава 685 лв., но пенсията му изостава от доходите – тя е само 53% от средния осигурителен доход.

С преизчисляването на пенсиите от 1 октомври пенсията на този човек ще нарасне на 1022 лв., което е увеличение с 337 лв. Но съотношението на пенсията спрямо средния осигурителен доход в момента ще бъде 78%, или доста близо до това от 2005 г., при отпускане на пенсията.

Причината за големия ръст на тази конкретна пенсия е, че е отпусната преди много години, а освен това е значително по-висока от минималната. През последните години минималната пенсия нараства повече от средната пенсия за страната и повече от средния осигурителен доход. През 2005 г. минималната пенсия е била 69 лв.

Ако тогава човек се е пенсионирал с тази сума, сега трябва да получава новия размер на минималната пенсия от 467 лв. Ако се приложи формулата за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври, този човек би трябвало да взима по-малко от 467 лв. Затова в Кодекса за социално осигуряване специално е посочено, че след преизчисляване на пенсиите от 1 октомври хората ще получават по-голямата сума от досега получаваната пенсия или от размера, определен по формулата за преизчисляване. Тоест пенсията на никой няма да бъде намалена. Но хората с минимална пенсия най-вероятно няма да получат никакво увеличение.

Колкото по-стари са пенсиите, и колкото по-големи са били при отпускането им, толкова по-голямо ще бъде увеличението от 1 октомври. Причината за това е, че през годините пенсиите са били увеличавани по различни формули, но като цяло са изоставали от ръста на доходите. Например през много от последните 15 години пенсиите бяха увеличавани по така нареченото “швейцарско правило” – с 50% от ръста на средния осигурителен доход и с 50% от инфлацията за предходната година. За дълъг период от време инфлацията беше по-ниска от ръста на доходите. Дори имаше години с отрицателна инфлация. През редица години пенсиите дори са били увеличавани с по-малък процент от този по “швейцарското правило”.

Например през 2009 г. пенсиите са вдигнати с индекса, определен по “швейцарското правило”, намален с 10%. Причината за това бяха високата инфлация и големият ръст на доходите през предходната 2008 г. Всичко това водеше до изоставане на старите пенсии от новите.

Източник: Факти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.