Заради недостига на сестри отделението използва само четири от осемте легла. А кардиохирузите не могат да изпълнят заложения план от около 250 операции годишно.

„Това, което можем да постигнем с настоящия персонал, е някъде между 120 и 150 операции годишно“, признава проф. Анна Кънева- началник на клиниката по Детска кардиология, НКБ.

Липсата на персонал се компенсира с извънреден труд. А листата на чакащите сърдечна операция деца се увеличила, заради органичния планов прием по време на COVID-пандемията. Така сега в нея са включени плановите операции и децата с отложени във времето интервенции.

За да привлече сестри в детската реанимация, ръководството на Националната кадриологична болница предлага обучение и финансови стимули.

„Децата са изключително благодарни пациенти. Когато му стане малко по-добре на едно дете, то ще се усмихне, ще вдигне ръце“, споделя Катя Костадинова – старша сестра в отделение за следоперативно интензивно и реанимационно лечение на деца, НКБ.

Сестрите от единствената детска кардиологична реанимация у нас се надяват, че скоро ще имат нови колеги, за да получат по-бързо шанс за пълноценен живот чакащите за сърдечна операция деца.