COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (25); 28/09 (27 ↓) ; 29/09 (27 ↓) ; 30/09 (25 ↓)

В болниците образуват избирателна секция при не по-малко от 10 желаещи да гласуват

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, както и на плавателните съдове под българско знаме, и за изготвянето на избирателните списъци.

В лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, и на плавателните съдове под българско знаме, съответният ръководител или капитанът на плавателния съд образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, изразили писмено или устно желание за гласуване.

Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17:00 ч. на 29 септември 2022 г.,  уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината.

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела по предвидения ред в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Не по-късно от 17:00 ч. на 29 септември 2022 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии.

Не по-късно от 17:00 ч. на 29 септември 2022 г. ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане, и капитанът на плавателния съд уведомяват органите за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии.

Източник: БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.