COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (21); 30/09 (20 ↓) ; 01/10 (17 ↓) ; 02/10 (13 ↓)

Създават организация в паспортните служби в област Кърджали за изборите

Нов живот

В ОДМВР-Кърджали е създадена организация за съдействие на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборите за Народно събрание.

На 1 октомври 2022 г. сектор „БДС“ в ОДМВР и паспортните звена в РУ ще работят от 8,30 часа до 17,30 часа, а на 2 октомври от 8,30 часа до 19,30 часа
Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, звената „Български документи за самоличност“ към ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас.
В седмицата преди 2 октомври 2022 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В сектор „Български документи за самоличност“ е създадена следната организация за работа:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември 2022 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За издаване на удостоверение е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР и РУ за дните от 27 септември 2022 г. до 1 октомври 2022 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 2 октомври 2022 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на съответното работно време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 1.10.2022 г. (събота) и на 2.10.2022 г. (неделя). Информация за графика на работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на  ОДМВР .

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения  за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.