COVID-19 прогноза за Кърджали на 100 хил  Ниво 1 Днес (15); 27/11 (15 =) ; 28/11 (16 =) ; 29/11 (16 ↑)

Община Кърджали набира лични асистенти, които да помагат в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания

Нов живот

Община Кърджали набира кандидати за длъжността „Личен асистент“. Те трябва да са пълнолетни български граждани, да не са поставени под пълно или ограничено запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Освен това се изисква да имат минимум начално образование, да са безработни в трудоспособна възраст, както и да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж.

Личните асистенти ще се използват за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Тя включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

error: Съдържанието е защитено!